ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Αγροτικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Λιθοβουνίων 

καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου, την

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 07:30 μ.μ.

στο κατάστημα του συλλόγου.

Θα πραγματοποιηθεί:

  • Απολογισμός του έργου της περιόδου 2010-2013
  • Ενημέρωση των μελών για τα οικονομικά του συλλόγου.
  • Εγγραφές νέων μελών
  • Συζήτηση προτάσεων και ιδεών για θέματα που αφορούν το σύλλογο και
  • Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και Ελεγκτικού συμβουλίου.

 

                                            Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

 Ο Πρόεδρος                                                                 Ο  Γεν.   Γραμματέας                     

 Γ. Κωτσιόπουλος                                                             Π. Ζαχαρόπουλος